WomanMagazine.pl

Czy warto posłać dziecko do szkoły alternatywnej?

W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają się alternatywne do standardowych szkół publicznych formy nauczania takie jak szkoły waldorfskie czy placówki Montessori. Czy warto posłać do nich nasze dziecko?

Standard Post with Image

Pedagogika Montessori

Doktor Maria Montessori była lekarzem, antropologiem i pedagogiem. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi odkrywając ich potrzeby i możliwości. Głównym celem kształcenia, które opracowała jest pomoc w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości oraz zdobywaniu umiejętności szkolnych. Edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też ukazywanie ludzkich możliwości oraz szanowanie indywidualności dziecka. Pedagogika Montessori stawia na rozwój koncentracji i samodyscypliny. Dziecko w takiej szkole może uczyć się w zgodzie z własnymi możliwościami i we własnym tempie. Dziecku okazuje się szacunek, stawia się je w centrum i traktuje jako wyjątkowe osoby, które mają własne predyspozycje i moc do podejmowania własnych decyzji. Wspomniany szacunek dotyczy sfery fizycznej, umysłowej, duchowej i emocjonalnej. Dziecko ma moc do edukowania samego siebie. Metoda Montessori ma dać dziecku szansę na wszechstronny rozwój.

Dzieci mają rozwijać się równocześnie, fizycznie, duchowo, kulturowo i społecznie. Dziecko ma czerpać radość z nauki i rozwijać w sobie poczucie własnej wartości. Filozofia Montessori opiera się również na założeniu, że w życiu dziecka nie istnieją nauczyciele, a mentorzy i przewodnicy, którzy mają swoim wsparciem zagwarantować dziecku rozwój oraz samodzielność oraz przygotować je do wysiłku intelektualnego. Metoda Montessori zakłada przygotowanie otoczenia, które pozwoli dzieciom swobodnie pracować z wybranymi przez siebie materiałami. Dzieci mają wrodzoną chęć do uczenia się, dzięki wykonywaniu celowych prac przez dziecko pod przewodnictwem dorosłego prowadzimy do rozwoju jego koncentracji i samodyscypliny. Dziecko powinno móc pracować w zgodzie z własnymi możliwościami, we własnym tempie i w spokoju.

Otoczenie w którym przebywają dzieci powinno być uporządkowane i proste, dzieci powinny mieć wolność do pacy, ale i mieć wyznaczone pewne zasady, które pozwalają na pracę jako część grupy. Szkoła wspiera je materiałami, które pozwalają na odkrywanie świata i umożliwiają im rozwój niezbędnych umiejętności. Dzieci uczą się w mieszanych grupach wiekowych, które pozwalają na rozwijanie zdolności życia w społeczeństwie i wzajemnego uczenia się od siebie. Rolą nauczyciela jest obserwacja dziecka oraz coraz rzadsza interwencja w miarę rozwoju dziecka. Nauczyciel powinien być dostępny dla dziecka, a w razie potrzeby służyć pomocą i zachęcić dziecko do działania. Dziecko należy wspierać w spontaniczności oraz twórczej aktywności.

Wady i zalety pedagogiki Montessori

Metoda Montessori odstaje od standardowego systemu nauczania. Brak struktury stanowi dla niektórych zaletę, a dla innych wadę. Mankamentem bywa również to, że co prawda istnieją organizacje, która dbają o jakość nauczania w takich placówkach jednak bardzo często szkołą Montessori może nazwać się w zasadzie każda placówka. Montessori nie zawsze jest gwarancją lepszych wyników. Te dzieci też miewają gorsze wyniki na egzaminach, choć celem Montessori jest odejście od standardowego sposobu edukacji. Z drugiej strony istnieją opinie, że metoda Montessori jest świetna dla młodszych dzieci. Na pewno warto wziąć tego rodzaju szkołę pod uwagę, ponieważ wspiera naturalne predyspozycje dziecka do rozwoju. Z drugiej strony nie musi być odpowiednia dla każdego. Z pewnością zawsze należy obserwować postępy dziecka. Kluczem do skutecznej implementacji Montessori jest doświadczony i wykwalifikowany nauczyciel.

Szkoła waldorfska

Nazwa szkoły waldorfskiej wywodzi się od wsi Waldorf, w której właściciel fabryki papierosów „Waldorf –Astoria” postanowił założyć szkolę dla dzieci pracowników. Jej założycielem jest Rudolf Steiner, austriacki filozof. Steiner jest również twórcą idei antropozofii. Zdaniem Steinera człowiek składa z ciała, ducha i jaźni i tylko zadbanie o rozwój każdej z tych sfer pozwoli na wykształcenie świadomego, wolno myślącego i uduchowionego człowieka. Dokonując analizy programu zauważymy nastawienie na wszechstronny rozwój dziecka, stwarzanie mu możliwości rozwijana kreatywności oraz możliwość samodzielnego działania i nacisk na rozwój artystycznych zdolności dziecka. W programie znajdziemy zajęcia plastyczne, muzyczne i dramowe.

Szkoła waldorfska opiera sie na kilku podstawowych założeniach, jak zachowanie rytmu, który pozwala na uporządkowanie życia, wpływa też na uczucie spokoju i kontroli odczuwanej przez dziecko. Plan dnia jest określony, dziecko przechodzi z jednej czynności w drugą. Wszystko to jest podstawą harmonijnego życia. Stawia się również na nacisk na naśladowanie i stworzenie otoczenia godnego naśladowania. Szkoła waldorfska stawia na poznawanie świata przez zmysły i doświadczenie, dlatego dzieci uczestniczą w codziennych czynnościach wykonywanych przez osoby z otoczenia, dlatego pomagają w pracach porządkowych, pieką ciasta, sprzątają ogród. Mają również częsty kontakt z przyrodą. Szkoła waldorfska stawia na dbanie o harmonię, spokój, wrażliwość, poczucie rytmu i rozwijanie kreatywności między innymi poprzez grę na instrumentach. Równie istotny jest również rozwój fizyczny dziecka, samodzielne działanie oraz swobodna zabawa.

Steiner był przekonany, że dziecko powinno stanowić podmiot w procesie wychowania i nauczania, w tym procesie powinniśmy wziąć pod uwagę indywidualne właściwości psychiczne oraz potrzeby dziecka. Proces edukacji powinien dać dziecku szansę twórczego działania. Podstawowy czynnik w podejściu steinerowskim to szacunek do dziecka i jego indywidualności. W Polsce znajdziemy szkoły waldorfskie na poziomie gimnazjum i podstawówki oraz przedszkoli, choć jest ich stosunkowo niewiele.

Podobnie jak w przypadku szkolnictwa Montessori, nauczyciel powinien pomagać w rozwoju dziecka i stanowić dla dziecka rodzaj przewodnika oraz opiekuna. Powinien dostosować się do kreatywności dziecka. System waldorfski kładzie nacisk na rozwój pasji i poszanowanie wolności. Dzieci uczą się pracy w grupie, rozwijają również umiejętności artystyczne. Przedszkolaki gotują razem, malują i sprzątają. Przez 6 lat towarzyszy im w zasadzie jeden nauczyciel, a dzieci uczą się w blokach tematycznych, przez kilka tygodni. Szkoły waldorfskie stawiają na naukę przez doświadczenie i wyrażanie siebie w różnych formach artystycznych.

Pedagogika ta zakłada, że dorośli powinni stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju. Przy czym każde dziecko rozwija się indywidualnie. Musimy postarać się zrozumieć myślenie dziecka i dostosować do niego sposób postępowania. Nauczyciel powinien dostarczyć wzorów, dzięki czemu dziecko będzie mogło się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności.

Wady i zalety systemu waldorfskiego

Kontrowersje budzi niekorzystanie z podręczników, nauka przez jednego nauczyciela, brak wystawiania ocen oraz fakt, że dzieci nie uczą się w przedszkolu pisać i czytać. Z drugiej strony zwolennicy chwalą to, że dzieci są otwarte, łatwo nawiązują kontakty, wyróżniają się kreatywnością i pełną pomysłów głową.

Zaprezentowane systemy pedagogiczne z całą pewnością stanowią ciekawą alternatywę dla typowych szkół. Jakie są wasze doświadczenia?

Podobne artykuły

Opieka Osób starszych Niemcy

Czy warto wyjeżdżać do Niemiec, żeby pracować jako opiekunka osób starszych?

Od kilkunastu lat obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa, szczególnie w zachodniej i północnej Europie. Niemcy i Skandynawowie, pomimo dobrze rozwiniętego systemu opieki zdrowotnej, borykają się z brakiem wystarczającej liczby opiekunów osób starszych w stosunku do rosnącego zapotrzebowania. To otwiera szansę przed Polkami i Polakami, którzy dysponują odpowiednim przygotowaniem do zawodu.

Czytaj więcej

JAK SUROWE WYCHOWANIE WPŁYWA NA DZIECKO?

Surowe, twarde wychowanie dziecka uznawane było niegdyś za odpowiednie. Wydawało się, że dziecko, któremu nie pozwalano na swobodę, będzie w przyszłości bardziej samodzielne i silne psychicznie. Dzisiejsze badania pokazują, że nic bardziej mylnego. Dzieci wychowywane w ten sposób bardziej narażone są na zaburzenia psychiczne oraz spadek samooceny!

Czytaj więcej