WomanMagazine.pl

Funkcjonowanie placówek-ważne zmiany

Od jutra zostają otwarte przedszkola, placówki przedszkolne w szkołach oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Standard Post with Image

Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki w placówkach mają uzyskać te dzieci, których rodzice nie są w stanie pogodzić sprawowania opieki i pracy jednocześnie. Tyczy się to między innymi pracowników opieki medycznej, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,  służb mundurowych.

 

Stopniowe uruchamianie przedszkoli ma być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania placówek. Według zaleceń MEN dzieci powinny przebywać w wyznaczonych salach w mniejszych grupach, niż jest to uregulowane w rozporządzeniach. Powinny być w zbliżonym wieku, a z sal powinny zostać usunięte wszystkie przedmioty nienadające się do dezynfekcji, tyczy się to m.in. pluszowych maskotek. Rodzice nie powinni przyprowadzać dzieci, u których występują objawy chorobowe, albo rodzina przebywa na kwarantannie. Zmiany dotyczą również personelu.

Nie zaleca się, by opiekę nad dziećmi sprawowały osoby powyżej 60 roku życia. Personel w momencie przebywania na terenie placówki nie musi zakrywać ust i nosa. Każda z placówek musi być wyposażona w środki przeznaczone do dezynfekcji, które zostaną umieszczone w widocznym miejscu.