WomanMagazine.pl

Dystymia czy też ją masz?

Odczuwasz długotrwały spadek nastroju, jesteś smutna i nie masz energii? Uważaj, to może być dystymia.

Standard Post with Image

Przyczyny dystymii?

Jako najczęstszą przyczynę dystymii podaje się uwarunkowania genetyczne oraz zaburzenia w funkcjonowaniu neuroprzekaźników, zwłaszcza zmniejszenie stężenia serotoniny oraz noradrenaliny. Przyczyną mogą być też okresy silnego stresu przebyte w dzieciństwie albo w dorosłym życiu, odizolowanie albo brak wsparcia i pomocy ze strony otoczenia. Dystymia występuje także częściej u osób, które mają w rodzinie kogoś, kto cierpiał na zaburzenie afektywne. U niektórych pacjentów, którzy obciążeni są tendencjami do rozwoju dystymii choroba ta pojawia się samoistnie, u innych ma swój początek w pewnych wydarzeniach. Może wiązać się to z problemami finansowymi, zmianą miejsca zamieszkania, śmiercią bliskiej osoby. Dystymia częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Możemy wyróżnić dystymię wczesną oraz późną.

W jaki sposób objawia się dystymia?

Po pierwsze charakteryzuje się problemami związanymi z nastrojem, zmniejszoną możliwością odczuwania szczęścia, stałym uczuciem zmęczenia, niską samooceną, zmniejszoną aktywnością, unikaniem kontaktów społecznych, spowolnieniem myślenia i problemami z koncentracją. Możemy mieć również problemy ze snem, utracić apetyt oraz odczuwać zmęczenie.

Dystymię leczy się dwoma sposobami, poprzez farmakoterapię, w której wykorzystuje się inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz noradrenaliny oraz trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leczenie trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Drugą metodą jest psychoterapia, w której wykorzystuje się różne techniki terapii. Wybór metody zależy od nasilenia objawów oraz ogólnego zdrowia pacjenta. Dystymia stanowi rodzaj depresji przewlekłej o podłożu nerwicowym. Podczas jej rozpoznawania bierze się pod uwagę z jednej strony objawy, ale i czas, w którym są obecne. Jeśli utrzymują się przez minimum 2 lata, wtedy mamy do czynienia z dystymią. Dystymia może trwać przez wiele lat, a pacjent może w tym czasie doświadczyć licznych schorzeń.

Dystymię należy leczyć ponieważ choć jej objawy są mniej nasilone niż w przypadku depresji, to związane z nią dolegliwości mogą znacząco zaburzyć funkcjonowanie chorego. Osoby takie są narażone na depresję oraz samobójstwo.

Podobne artykuły

Opieka Osób starszych Niemcy

Czy warto wyjeżdżać do Niemiec, żeby pracować jako opiekunka osób starszych?

Od kilkunastu lat obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa, szczególnie w zachodniej i północnej Europie. Niemcy i Skandynawowie, pomimo dobrze rozwiniętego systemu opieki zdrowotnej, borykają się z brakiem wystarczającej liczby opiekunów osób starszych w stosunku do rosnącego zapotrzebowania. To otwiera szansę przed Polkami i Polakami, którzy dysponują odpowiednim przygotowaniem do zawodu.

Czytaj więcej

CZY WARTO BYĆ MIŁYM?

Jak często tłumisz swoje prawdziwe emocje, bo nie chcesz kogoś urazić, albo pomagasz, jak tylko możesz, bo czujesz, że powinnaś? Czy jest to konstruktywne i uzasadnione, jeśli Ty na tym tracisz? Zobacz, jak poradzić sobie z problemem bycia nadmiernie miłą!

Czytaj więcej